สวนพุทธธรรม ปัญญจิตตธัมโม
Personal menu
Search

คติธรรมเตือนตนเฉพาะคนศรัทธา

หลวงปู่เปลื้อง ปญฺญวนฺโต
วัดบางแก้วผดุงธรรม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

“ท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาขอเชิญมาขังตัว
เพียรมั่นอดทนเพื่อหวังผลกำไร
บวชไม่โกนผม บวชอบรมนิสัย
บวชฝึกจิตใจทั้งคนไทยคนจีน

บวชบำเพ็ญภาวนาไม่ต้องรักษาศีล
เมื่อภาวนาเป็นอาจิณศีลก็มารักษาตน
บังคับจิตใจให้ภาวนา เป็นมหากุศล
แม้แต่เพียง เจ็ดวัน เพียรมั่นอดทน

ฝึกจิตขังตน ได้บุญ กุศลแน่นอน
กินข้าวมื้อเดียวและไม่นอนกลางวัน
ห้ามพูดจากันต้องทำตามคำสอน
ภาวนาแต่พุทโธ เพื่อต่อสู้กับนิวรณ์

อย่าให้ขาดตอนเว้นแต่นอนหลับไป
สัจจะศักดิ์สิทธิ์ย่อมสำแดงฤทธิ์ทำให้จิตใจผ่องใส
ด้วยอำนาจพุทโธ เข้าไปอยู่ภายใน
ไม่มีพิษ ไม่มีภัย ทำให้จิตใจสบาย

ผู้ที่มาบวชตัว แม้โกนหัว แบบพระ
ถ้าไม่มีสัจจะ ก็ไม่มีความหมาย
สัจจะความจริง เป็นสิ่งที่ไม่ตาย    
ผู้ใดรักษาไว้ กลายเป็นคนอัศจรรย์

สัจจะศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์ มากหลาย
ทำผู้หญิงผู้ชายให้กลายเป็นพระอรหันต์
ผู้มีจิตศรัทธา ภาวนา ทุกทุกวัน    
เมื่อจิตตั้งมั่น เมื่อนั้นได้ผล

ไม่ยาก ไม่ง่าย จะรู้ได้ด้วยตน
คำสอนพระทศพลได้ผลแน่นอน
มีสัจจะ ย่อมมีพระ อยู่ในตน
ชอบฝึก อดทน ปฏิบัติตามคำสอน

ค้นหาเหตุผลภายในตนทุกตอน    
จะได้รู้แน่นอน คำสอน พระพุทธองค์
ท่านชี้หนทาง พิจารณาดูในร่าง
ตามพุทธประสงค์ ให้ถือสัจจะ ให้รักษาธุดงค์

แล้วจิตเที่ยงตรงสมประสงค์ทุกประการ
มนุษย์ผู้ประเสริฐ เมื่อเกิดมาพบพระ
ควรฝึกจิต ถือสัจจะ ให้เป็นรากเป็นฐาน
สร้างอาวุธ ปราบศัตรู ไว้สู้กับมาร

ฝึกจิตเหมือนทหาร ดังที่ท่าน มาขังตน
ผู้ที่แนะนำ เคยทำ ได้ผล
เพียรมั่น อดทน เคยขังตนมาก่อน
สิ่งใดไม่เคยทำ จะไม่นำมาสอน

เมื่อรู้แน่นอน จึงนำมาสอน โยมญาติ
ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย ที่ไม่ประมาท
ผู้ที่เชื่อ ตามพุทธโอวาท จึงประกาศชักชวน
ไม่เลือกชั้นวรรณะ ทั้งชาวนา ชาวสวน

ขอให้มารีบด่วน เพราะจวนชรา
ไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา
ขอเชิญมาฝึกจิตบำเพ็ญภาวนา
สร้างสัจจะกันเทอญ”