สวนพุทธธรรม ปัญญจิตตธัมโม
Personal menu
Search

ติดต่อเรา

 

 

ผู้สนใจกรุณาติดต่อ

 

สวนพุทธธรรม ปัญญจิตตธัมโม (ฝาง)

๓๒๐ หมู่ ๕ บ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

โทร: ๐๘๑-๙๕๑-๙๒๐๖
อีเมล์: panya.jittadhammo@gmail.com

 

มูลนิธิปัญญจิตตธัมโม สำนักงานเชียงใหม่

๒๐๐/๑๘๙ หมู่ ๙ ตำบลสันผีเสื้อ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร: ๐๘๓-๑๘๘-๕๕๕๕